Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khi tạo mới một account, để cho account này có thể sử dung các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird…. thì ta phải enable POP để cho phép các chương trình như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird lấy mail về:

1. Bật chức năng tải POP:

2. Cấu hình các chương trình lấy mail:

Máy chủ (IMAP) Thư Đến - yêu cầu SSL: imap.gmail.com Sử dụng SSL: Cổng: 993
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi - yêu cầu TLS: smtp.gmail.com (sử dụng xác thực) Sử dụng Xác thực: Có Sử dụng STARTTLS: Có (một số ứng dụng khách gọi STARTTLS là SSL) Cổng: 465 hoặc 587

I. Enabling IMAP

  1. Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn
  2. Click Mail Settings

  1. Click Forwarding and POP/IMAP.

  1. Chọn Enable IMAP
  2. Click Save Changes.

II. Cấu hình các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird:

1. Outlook express:

1. Khởi động mở chương trình Outlook Express, trên thanh menu click Tools -> chọn Accounts...

2. Click Add, và chọn Mail

3. Nhận tên của bạn vào ô Display name, tiếp tục click Next

4. Nhập đầy đủ địa chỉ thư điện tử Gmail của bạn (ví dụ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào ô Email address, click Next

5. Chọn giao thức IMAP trong mục My Incoming mail…, nhập dòng chữ imap.gmail.com vào ô Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server, và nhập smtp.gmail.com trong ô Outgoing mail (SMTP) server. Tiếp tục click Next

6. Nhập tên truy cập tài khoản Gmail của bạn trong ô Account name, và nhập mật khẩu vào ô Password, click Next, sau đó click tiếp Finish

7. Trở lại cửa sổ chính của Outlook Express, bạn sẽ thấy xuất hiện thư mục imap.gmail.com (vị trí phía dưới của panel bên trái), bạn click chuột phải vào imap.gmail.com và chọn Properties. Một cửa sổ mới xuất hiện.

8. Chuyển sang thẻ Advanced, trong mục Outgoing Mail (SMTP) nhập vào giá trị 465, và click chọn vào ô This server requires a secure connection (SSL) phía dưới đó. Trong mục Incoming mail (IMAP) nhập vào giá trị 993, và click chọn vào ô This server requires a secure connection (SSL) phía dưới.

9. Tiếp tục chuyển sang thẻ Servers và click chọn vào ô My server requires authentication (vị trí phía dưới của hộp thoại)

11. Cuối cùng, click OKđể hoàn thành và đóng lại các cửa sổ.

2. Microsoft Outlook 2010:

Mở chương trình Microsoft Outlook 2010 Vào cửa sổ Add New Account Điền thông tin Your name, E-mail Address, Password, Retype Password Sau đó click Next

Chương trình sẽ chạy search account

Chọn IMAP ở mục Account Type -> Finish

3. Thunderbird:

Cấu hình IMAP: · Nhấn vào Tạo một tài khoản mới (xem hình dưới)

  • Xuất hiện bảng Thiết lập Tài khoản Thư (xem hình dưới)

  • Tên của bạn: tên bạn hoặc tên phòng ban công ty; e-mail, Mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục (xem hình dưới)

  • Chọn IMAP, sau đó nhấn Tạo tài khoản (xem hình dưới)

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới Hướng dẫn cấu hình mail client sử dụng IMAP