Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản cho lần đăng nhập đầu tiên:

2. Hướng dẫn đổi tên tài khoản

3. Hướng dẫn đổi mật khẩu

 1. Hướng dẫn sử dụng:

Nhập địa chỉ trang webmail như sau: mail.hcmus.edu.vn Vào thanh địa chỉ của trình duyệt, xong gõ Enter để vào trang web.

a. Đăng nhập vào hệ thống:

Nhập thông tin: - User name: VD: với email là This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , thì chỉ nhập vào là abc mà thôi. - Password Bấm “Sign in” Lần đầu tiên đăng nhập vào gmail phải điền "CAPTCHA" Ví dụ trong hình là “soppinesse” Sau đó click “I accept. Continue to my account.”

2. Nên thay đổi password lần đầu tiên khi mới đăng nhập: Click vào *@hcmus.edu.vn ở góc trên cùng bên phải -> Account settings

 

Màn hình personal:

Màn hình thay đổi password:

Điền thông tin password hiện tại, password mới và nhập lại password mới vào -> click Save

b. Màn hình giao diện chính:

c. Tạo thư mới: Click “Compose mail”

Sau đó nhập vào: To: địa chỉ mail nhận Subject : chủ đề của mail Attach a file : chọn đường dẫn file muốn gửi Khung trắng : nhập nội dung mail Click Send

d. Xem thư mới: - Xem thư đến: Click vào Inbox

- Đánh dấu sao: Xem các thư được đánh dấu sao Click Starred

- Thư đã gửi: Các thư đã gửi đi

- Thư nháp: các thư được lưu trữ hay đang soạn dở dang.

- Thùng rác ( chức các thư bị xóa):

3. Thay đổi tên tài khoản:

 • Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn

  suatenemail1

 • Click vào hình ròng rọc -> chọn Settings

  suatenemail2

 • Click Accounts -> edit info

  suatenemail3

 • Chỉnh sửa tên vào textbox -> click Save Changes.

suaemail4

 

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới Hướng dẫn sử dụng webmail mới