Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khi tạo mới một account, để cho account này có thể sử dung các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird…. thì ta phải enable POP để cho phép các chương trình như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird lấy mail về:

1. Bật chức năng tải POP:

2. Cấu hình các chương trình lấy mail:

Máy chủ (IMAP) Thư Đến - yêu cầu SSL: imap.gmail.com Sử dụng SSL: Cổng: 993
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi - yêu cầu TLS: smtp.gmail.com (sử dụng xác thực) Sử dụng Xác thực: Có Sử dụng STARTTLS: Có (một số ứng dụng khách gọi STARTTLS là SSL) Cổng: 465 hoặc 587

I. Enabling IMAP

 1. Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn
 2. Click Mail Settings

 1. Click Forwarding and POP/IMAP.

 1. Chọn Enable IMAP
 2. Click Save Changes.

II. Cấu hình các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird:

1. Outlook express:

1. Khởi động mở chương trình Outlook Express, trên thanh menu click Tools -> chọn Accounts...

2. Click Add, và chọn Mail

3. Nhận tên của bạn vào ô Display name, tiếp tục click Next

4. Nhập đầy đủ địa chỉ thư điện tử Gmail của bạn (ví dụ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào ô Email address, click Next

5. Chọn giao thức IMAP trong mục My Incoming mail…, nhập dòng chữ imap.gmail.com vào ô Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server, và nhập smtp.gmail.com trong ô Outgoing mail (SMTP) server. Tiếp tục click Next

6. Nhập tên truy cập tài khoản Gmail của bạn trong ô Account name, và nhập mật khẩu vào ô Password, click Next, sau đó click tiếp Finish

7. Trở lại cửa sổ chính của Outlook Express, bạn sẽ thấy xuất hiện thư mục imap.gmail.com (vị trí phía dưới của panel bên trái), bạn click chuột phải vào imap.gmail.com và chọn Properties. Một cửa sổ mới xuất hiện.

8. Chuyển sang thẻ Advanced, trong mục Outgoing Mail (SMTP) nhập vào giá trị 465, và click chọn vào ô This server requires a secure connection (SSL) phía dưới đó. Trong mục Incoming mail (IMAP) nhập vào giá trị 993, và click chọn vào ô This server requires a secure connection (SSL) phía dưới.

9. Tiếp tục chuyển sang thẻ Servers và click chọn vào ô My server requires authentication (vị trí phía dưới của hộp thoại)

11. Cuối cùng, click OKđể hoàn thành và đóng lại các cửa sổ.

2. Microsoft Outlook 2010:

Mở chương trình Microsoft Outlook 2010 Vào cửa sổ Add New Account Điền thông tin Your name, E-mail Address, Password, Retype Password Sau đó click Next

Chương trình sẽ chạy search account

Chọn IMAP ở mục Account Type -> Finish

3. Thunderbird:

Cấu hình IMAP: · Nhấn vào Tạo một tài khoản mới (xem hình dưới)

 • Xuất hiện bảng Thiết lập Tài khoản Thư (xem hình dưới)

 • Tên của bạn: tên bạn hoặc tên phòng ban công ty; e-mail, Mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục (xem hình dưới)

 • Chọn IMAP, sau đó nhấn Tạo tài khoản (xem hình dưới)

Khi tạo mới một account, để cho account này có thể sử dụng các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird…. thì ta phải enable POP để cho phép các chương trình như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird lấy mail về:

1. Bật chức năng tải POP:

2. Cấu hình các chương trình lấy mail:

Máy chủ (POP) Thư Đến - yêu cầu SSL: pop.gmail.com Sử dụng SSL: Có Cổng: 995
Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi - yêu cầu TLS: smtp.gmail.com (sử dụng xác thực) Sử dụng Xác thực: Có Sử dụng STARTTLS: Có (một số ứng dụng khách gọi STARTTLS là SSL) Cổng: 465 hoặc 587

I. Enabling POP

 1. Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn .
 2. Click Mail settings tại trang chính của Google mail

 1. Click Forwarding and POP/IMAP.

 1. Chọn Enable POP for all mail.
 2. Click Save Changes.

II. Cấu hình các chương trình lấy mail như OutLook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird:

1. Microsoft Outlook 2010:

2. Outlook Express:

a. Mở chương trình Outlook Express.

b. Click menu Tools, và chọn Accounts... c. Click Add, và sau đó click Mail...

d. Điền tên của bạn vào phần Display name, và click Next

e. Điền đầy đủ địa chỉ email ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào phần Email address, và click Next

f. Điền pop.gmail.com vào phần Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server. Điền smtp.gmail.com vào phần Outgoing mail (SMTP) server.

g. Click Next.

h. Điền username (bao gồm '@hcmus.edu.vn' ví dụ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) vào phần Account name. Điền password vào phần Password, và click Next.

i. Click Finish. j. Chọn pop.gmail.com như hình hướng dẫn, và click Properties.

k. Click tab Advanced. l. Điền vào các thông tin sau:* · Check vào This server requires a secure connection (SSL) dưới phần Outgoing Mail (SMTP). · Điền 465 vào vùng Outgoing mail (SMTP). · Dưới phần Outgoing Mail (SMTP), check vào phần This server requires a secure connection (SSL). · Dưới phần Incoming mail (POP3), check vào This server requires a secure connection (SSL). Và thay đổi thông số thành 995. Chú ý: Cấu hình các thông số như hình minh họa, nếu muốn giữ một bản copy của email trên server thì check vào mục Leave a copy of messages on server m. Chuyển qua tab Servers, và check vào phần My server requires authentication.

n. Click OK.

3. Thunderbird:

Cấu hình gửi thư (POP3): Nhấn vào Tạo một tài khoản mới (xem hình dưới)

 • Xuất hiện bảng Thiết lập Tài khoản Thư (xem hình dưới)

 • Tên của bạn: tên bạn hoặc tên phòng ban công ty; e-mail, Mật khẩu rồi nhấn Tiếp tục (xem hình dưới)

 • Chọn POP3, sau đó nhấn Tạo tài khoản (xem hình dưới)

1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản cho lần đăng nhập đầu tiên:

2. Hướng dẫn đổi tên tài khoản

3. Hướng dẫn đổi mật khẩu

 1. Hướng dẫn sử dụng:

Nhập địa chỉ trang webmail như sau: mail.hcmus.edu.vn Vào thanh địa chỉ của trình duyệt, xong gõ Enter để vào trang web.

a. Đăng nhập vào hệ thống:

Nhập thông tin: - User name: VD: với email là This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , thì chỉ nhập vào là abc mà thôi. - Password Bấm “Sign in” Lần đầu tiên đăng nhập vào gmail phải điền "CAPTCHA" Ví dụ trong hình là “soppinesse” Sau đó click “I accept. Continue to my account.”

2. Nên thay đổi password lần đầu tiên khi mới đăng nhập: Click vào *@hcmus.edu.vn ở góc trên cùng bên phải -> Account settings

 

Màn hình personal:

Màn hình thay đổi password:

Điền thông tin password hiện tại, password mới và nhập lại password mới vào -> click Save

b. Màn hình giao diện chính:

c. Tạo thư mới: Click “Compose mail”

Sau đó nhập vào: To: địa chỉ mail nhận Subject : chủ đề của mail Attach a file : chọn đường dẫn file muốn gửi Khung trắng : nhập nội dung mail Click Send

d. Xem thư mới: - Xem thư đến: Click vào Inbox

- Đánh dấu sao: Xem các thư được đánh dấu sao Click Starred

- Thư đã gửi: Các thư đã gửi đi

- Thư nháp: các thư được lưu trữ hay đang soạn dở dang.

- Thùng rác ( chức các thư bị xóa):

3. Thay đổi tên tài khoản:

 • Đăng nhập vào Google Mail của mail.hcmus.edu.vn

  suatenemail1

 • Click vào hình ròng rọc -> chọn Settings

  suatenemail2

 • Click Accounts -> edit info

  suatenemail3

 • Chỉnh sửa tên vào textbox -> click Save Changes.

suaemail4

 

Trang chủ Webmail Sử dụng webmail mới