Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nay xin thông báo chính thức đến quý thầy, cô, cán bộ – viên chức toàn trường về vấn đề chuyển đổi này. Trong quá trình tiền hành, BQL Mạng sẽ gửi e-mail thông báo cụ thể các bước đến từng cán bộ – viên chức, kính đề nghị quý thầy/ cô theo dõi thông tin từ e-mail và thực hiện các vấn đề đã hướng dẫn.

Hiện nay, đã đến giai đoạn kích hoạt tài khoản e-mail mới, BQL Mạng đã gửi Thông báo số 01, ngày 22/11/2011 (về tài khoản e-mail mới, hướng dẫn truy cập và cấu hình) đến từng cán bộ – viên chức, đề nghị quý thầy/ cô nhanh chóng thực hiện việc thay đổi mật khẩu như đã thông báo trong e-mail. Trường hợp quý thầy, cô chưa nhận được e-mail thông báo này, vui lòng dùng địa chỉ mail trường gửi phản hồi về BQL Mạng: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Truy cập e-mail cũ: http://webmail.hcmus.edu.vn

Truy cập e-mail mới: http://mail.hcmus.edu.vn

Hướng dẫn cấu hình sử dụng e-mail mới: http://netadmin.hcmus.edu.vn/category/huong-dan/ (Xem mục Hướng dẫn).

Lưu ý: Ngày đưa hệ thống mail vào sử dụng chính thức: 28/11/2011.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban quản lý Mạng trường: Phòng 11D – Tòa nhà I.

Điện thoại: (08) 38.300.986

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://netadmin.hcmus.edu.vn

Trang chủ Thông báo Thông báo số 2: V/v Nâng cấp hệ thống e-mail trường dành cho cán bộ – viên chức