Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nay Ban quản lý Mang gởi đến đơn vị danh sách các tài khoản email đang sử dụng của cán bộ – viên chức tại đơn vị; Đề nghị đơn vị kiểm tra, chính sửa, bổ sung danh sách (gởi đính kèm) để thống nhất và đảm bảo tính chính xác.
Danh sách đã chỉnh sửa, bổ sung đề nghị gởi về Bạn Quản Lý Mang Trường trước ngay 09/11/2011 (thứ Tư) theo địa chỉ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc Phòng 11D – Nhà I – ĐH KHTN

Xin xem thêm thông tin công văn trong file đính kèm.

Trân trọng kính chào.

Trang chủ Thông báo Thông báo nâng cấp hệ thống email