Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Qui định về đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống máy tính của Trường

Read more...

Các quy định sử dụng và yêu cầu kỹ thuật hệ thống Wireless trong Trường

Read more...

Qui định về sử dụng hộp thư điện tử (Email) dành cho cán bộ Trường

Read more...

thongbao

Kính chào quý Thầy/ Cô,

BQL Mạng thông báo: hiện nay hệ thống e-mail mới đã đi vào hoạt động chính thức. Quý Thầy/ Cô nào chưa kích hoạt tài khoản e-mail mới, đề nghị nhanh chóng kích hoạt tài khoản mới.

 

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

(V/v: Nâng cấp hệ thống e-mail trường)

Kính gửi: Các đơn vị toàn trường

Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, Ban quản lý Mạng trường đang tiến hành kế hoạch Nâng cấp hệ thống e-mail trường nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho việc thông tin liên lạc của cán bộ – viên chức Nhà trường.

Xem chi tiết