Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Cài đặt thông số IP cho máy tính

Cấu hình Proxy để máy tính kết nối được Internet

Cấu hình cho trình duyệt Firefox

 

1. Cài đặt thông số IP cho máy tính: 

Mỗi máy tính trong truờng khi muốn kết nối mạng thì cần phải có 1 địa chỉ mạng, gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ này do Ban Quản lý Mạng Trường cung cấp. Thông số cụ thể về địa chỉ của mỗi máy được BQL Mạng dán trên thùng của mỗi máy tính.

Sau đây là các bước thực hiện thao tác cài đặt thông số IP cho máy tính.

 Ta chọn Start / Setting / Control Panel

1

 

Chọn Network Connections

 

2

 

Nhấp phải chuột vào biểu tượng kết nối mạng và chọn Properties.

3

 

Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và chọn Properties

5

 

Chọn Use the following IP address và điền vào số IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS    đúng với những thông số ghi trên nhãn đã dán trên thùng máy (xem  ví dụ như hình bên dưới ) , sau đó chọn OK

6

 

Chọn  như hình bên dưới  và chọn OK

7

 

 

Kiểm tra lại thông số IP đã được cập nhật hay chưa .

Chọn Start / Run

8

 

Đánh lệnh cmd  và click OK

9

 

Gõ vào dòng lệnh ipconfig /all  và nhấn phím Enter

10

Xem lại  những thông số IP, DNS.... Xem xong, gõ chữ exit để thoát khỏi cửa sổ  này

11

 

2. Cấu hình Proxy để máy tính kết nối được Internet  (về đầu trang)

Sau khi cấu hình xong địa chỉ IP cho máy. Máy tính này có thể kết nối mạng với các máy tính khác trong trường, hoặc có thể truy xuất và các dịch vụ mạng bên trong Trường (như Web, Mail, chia sẽ file, ...). Để có thể truy xuất được dịch vụ mạng bên ngoài Internet, người dùng cần phải thiết lập các thông số Proxy cho trình duyệt Web trên máy tính

Dưới đây là phần hướng dẫn các thiết lập cho trình duyệt Web Internet Explore (IE) và Firefox. Máy tính người dùng sử dụng trình duyệt Web nào thì chỉ cần cấu hình cho trình duyệt Web đó mà thôi.

♦ Cấu hình cho trình duyệt Internet Explorer

Mở trình duyệt Internet Explorer

21

Chọn Tool / Internet Options... trên thanh Menu

12

Chọn Tab Connections

13

Chọn LAN Settings...

14

Đánh dấu kiểm vào 2 ô vuông như hình bên dưới và chọn Advanced

15

 

Gõ vào các thông số như hình bên dưới và chọn OK

16

 

Chọn OK

17

 

Chọn OK để hoàn tất

18

 

Bây giờ, chúng ta thử vào Website của trường

19

 

Sau đó , thử vào 1 trang Web bất kỳ nào đó như là : www.google.com, www.vnn.vn,...

20

 

♦  Cấu hình cho trình duyệt FireFox (về đầu trang)


Chạy trình duyệt Mozilla Firefox.

22

 

Chọn Tool - Options...

23

Chọn Connection Settings..

24

 

Chọn Manual proxy configuration. Điền vào các thông số như hình bên dưới. Sau đó chọn OK cho đến khi đóng tất cả cửa sổ lại.

25

 

Vào thử website của trường.

26

Và vào 1 trang web bất kỳ : www.yahoo.com,....

27

 

Trang chủ Cài đặt các tính năng cơ bản Cài đặt thông số IP và kết nối Internet thông qua Proxy