Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7-Zip 9.20 là trình quản lý tập tin nén nguồn mở với tỉ lệ nén hàng đầu cho các hệ thống Microsoft Windows, Linux. Chương trình hoạt động cả 2 chế độ dòng lệnh và giao diện đồ họa, cũng như tích hợp chặt chẽ với trình đơn ngữ cảnh Window

Read more...

  • ClamWin là phần mềm chống virus miễn phí dành cho Windows 98/Me/2000/XP and 2003.
  • Khả năng phát hiện virus và spyware cao.
  • Có thể cài đặt trên các máy tính có kết nối mạng hoặc không có kết nối mạng.

Chi tiết