Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.Giới thiệu:

Mozilla Thunderbird là phần mềm duyệt email mã nguồn mở nổi tiếng của Mozilla. Thunderbird được đánh giá tốt nhất nhờ tốc độ và sự linh hoạt. Thunderbird có thể dễ dàng sử dụng thông qua các plugin và add-on của Firefox. Chính vì vậy, đa số người dùng trình duyệt Firefox đều cảm thấy thoải mái khi sử dụng Thunderbird. Thunderbird hỗ trợ tất cả các giao thức phổ biến hiện nay bao gồm POP, IMAP và SMTP. Một lợi thế khác của Thunderbird là có thể chạy trên mọi HĐH trong khi Microsoft Outlook chỉ chạy được trên Windows (gần đây có hỗ trợ thêm Mac OS X). Nhiều người dùng khi duyệt email với giao thức IMAP cho rằng Thunderbird duyệt nhanh hơn và không bị treo như khi sử dụng Outlook.Thunderbird là sự thay thế tốt nhất với nhiều chức năng và thành phần mở rộng khác
Trong phần này hướng dẫn người dùng về cách thức cài đặt chương trình Thunderbird để có thể gửi, nhận mail trong trường ĐHKHTN..

Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN): 

  
download
Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN):
 2.Cài đặt Thunderbird:
Chạy file Thunderbird Setup 1.5.0.7.exe
Chọn Next
 
  
 Chọn Next
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Để mặc định. Chọn Next.
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Chọn Next.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ở Bước này người dùng tuỳ chọn có chấp nhận hay không chấp nhận nhập vào những vào thiết lập, sổ địa chỉ, và những dữ liệu khác. Minh hoạ dưới đây là chấp nhận nhập vào từ Outlook Express và chọn Next.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3.Tạo tài khoản mail: 
Chọn 
Email account để tạo tài khoản. Chọn Next.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong khung Your Name, nhập tên đầy đủ. Và chọn Next.
Trong khung Email Address nhập vào tài khoản mail của người dùng do Ban quản lý Mạng cấp.
Và chọn Next
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
Trong khung Incoming Server và Outgoing Server, nhập vào tên của máy mail server . Và chọn Next .
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Chọn Next.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nhập vào 1 tên khác nếu người dùng muốn quy cho tài khoản này (ví dụ: WorkAccount, HomeAccount,...). Chọn Next.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
Chọn Download messages now và chọn Finish để hoàn tất quá trình tạo tài khoản và tải về những email.
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Tiếp theo, nhập vào password của người dùng. Chọn OK.
 

 

 
Người dùng tuỳ chọn muốn hay không muốn để  Thunderbird là trình gửi, nhận thư mặc định cho máy tính của mình (Yes: đồng ý; No: không đồng ý) . 

 

 
 
 
 
 
 4.Ý nghĩa một số mục trong chương trình:   

Local Folders: tập trung các thư mục chứa mail của người dùng

 • Inbox: chứa các mail gởi đến.
 • Unsent: chứa các mail chưa gửi đi được.
 • Drafts: chứa các mail đang soạn dang dở hoặc mail nháp.
 • Sent: chứa các mail đã được gửi.
 • Trash: chứa các mail bị xóa.
 

 

 

 Các nút trên thanh toolbar:

 • Get mail:  nhận mail mới.
 • Write: soạn thảo 1 mail mới.
 • Address Book: bảng danh bạ địa chỉ mail.
 • Reply: hồi đáp lại mail đã nhận được.
 • Reply All: hồi đáp lại tất cả người cùng nhận  người gửi mail.
 • Forward: chuyển tiếp mail đã nhận cho 1 người dùng khác.
 • Delete: Xóa mail đã nhận (mail bị xóa sẽ được đặt vào folder Trash).
 • Junk (Not Junk): đánh dấu (Junk) bất kỳ mail nào mà người dùng cho rằng là mail linh tinh; hoặc không đánh dấu mail (Not Junk) nếu người dùng không cho rằng là mail linh tinh.    
 • Print: in mail đã nhận.

 

 5.Check mail:

Chọn biểu tượng Get Mail để kiểm tra mail.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nhập vào password của người dùng. Chọn OK.
 

 

 

 

 

 

6.Gửi mail:

Chọn biểu tượng Write để gửi mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From:    địa chỉ của người dùng gửi mail (mặc định xuất hiện)

To:         địa chỉ của người dùng sẽ nhận mail.

Subject: tiêu đề của mail.

Nhập nội dung cần gửi vào khung bên dưới ,và chọn Send .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

7.Chuyển tiếp mail như file đính kèm: 

Người dùng chọn mail cần chuyển tiếp cho đối tượng khác. Nhấp phải chuột vào mail, chọn Forward.

forward

 

Hoặc chọn mail xong, chọn tiếp Message-Forward As-Attachment như minh họa dưới đây. 

Sau đó thực hiện thao tác gửi mail như bình thường.

 


8.Cấu hình tạo bộ lọc:    

Chọn Tool-Message Filters...

 

Chọn New

 Filter name: đặt tên gợi nhớ cho bộ lọc (tùy ý).

Minh hoạ dưới đây là tạo 1 bộ lọc là sẽ lọc những mail đến từ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  và đặt những mail đó vào folder "Tuan Anh". Và chọn OK.

 

Bộ lọc đã được tạo.

 

9.Điều chỉnh thông tin mail của người:  

Chọn Tool-Account Settings...

Chọn mục Server Settings (bên trái). Mục Server Name và Port (bên phải) nhập vào nội dung như hình dưới đây.

 

Tiếp theo, chọn mục Outgoing Server (SMTP) (bên trái) và chọn Edit... (bên phải).

 

Mục Server Name và Port nhập vào nội dung như hình dưới đây. Chọn OK.

 

Cuối cùng chọn mục Leave messages on server (để lưu mail lại trên mail server) và chọn OK để hoàn tất điều chỉnh thông tin người dùng .


Trang chủ Bài viết Windows Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình gửi và nhận thư: Mozilla Thunderbird