Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

1.Giới thiệu :

UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả các Windows 32 bit.

UniKey hỗ trợ:

♦ Nhiều bảng tiếng Việt thông dụng:

ο Unicode tổ hợp và dựng sẵn

ο TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F

ο VIQR, VNI, VPS, VISCII

ο Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal - dùng cho Web.

ο Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).

♦ 3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.

♦ Chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt.

♦ Tất cả các phiên bản Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.

 2.Cài đặt Unikey :

Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN):

ftp://ftp.hcmuns.edu.vn/pub/Windows/VietnameseTools/Unikey/

 Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN):

http://www.unikey.org/bdownload.php 

Sau khi download xong, người dùng chạy tập tin vừa download về (ở đây là tập tin Uk362Setup1.exe)

 16.jpg

Chọn Run

 Chọn Run .

 Chọn Next

Chọn I Agree

Chọn đường dẫn thư mục cài đặt Unikey, để mặc định và chọn Next .

Chọn Install

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu tiến hành.

Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt .

 3. Sử dụng chương trình Unikey :

Đây là giao diện chính của chương trình Unikey .

 Bảng mã: chọn VNI Windows .

Kiểu gõ: chọn VNI .

 Chọn Đóng để chương trình thu nhỏ xuống thanh Taskbar, và người dùng sẽ gõ văn bản có dấu được .

 Để thử nghiệm gõ văn bản có dấu, người dùng mở trình sọan thảo văn bản Notepad .

Chọn Format \ Font...

 Font: chọn VNI-Times

Và chọn OK .

Gõ thử 1 đoạn văn bản .

 Thử nghiệm gõ văn bản có dấu trên trình sọan thảo văn bản Winword.

Chọn Format Font...

 Font: chọn VNI-Times ,và chọn OK .

 Gõ thử 1 đoạn văn bản .


Trang chủ Bài viết Windows Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bộ gõ tiếng Việt Unikey