Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

OpenOffice là bộ ứng dụng văn phòng gồm ứng dụng xử lý văn bản (Writer), ứng dụng bảng tính (Calc) và ứng dụng trình diễn (Impress). Bên cạnh các ứng dụng văn phòng cơ bản, còn hỗ trợ công cụ vẽ vector (Draw), truy cập cơ sở dữ liệu, xuất bản tài liệu thành dạng Portable Document Format (PDF) và trình diễn định dạng Flash (SWF). Bộ OpenOffice hoàn toàn tương thích với bộ Micrsoft Office.

Read more...