Phòng Thông tin và truyền thông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1. Giới thiệu:
OpenOffice là bộ ứng dụng văn phòng gồm ứng dụng xử lý văn bản (Writer), ứng dụng bảng tính (Calc) và ứng dụng trình diễn (Impress). Bên cạnh các ứng dụng văn phòng cơ bản, còn hỗ trợ công cụ vẽ vector (Draw), truy cập cơ sở dữ liệu, xuất bản tài liệu thành dạng Portable Document Format (PDF) và trình diễn định dạng Flash (SWF). Bộ OpenOffice hoàn toàn tương thích với bộ Micrsoft Office.

OpenOffice.org Writer (chương trình soạn thảo văn bản)
OpenOffice.org Calc (chương trình tính tóan)
OpenOffice.org Impress (chương trình trình diễn)

Địa chỉ để download phần mềm (ở trong trường ĐHKHTN):

ftp://ftp.hcmuns.edu.vn/pub/opensources/Windows/OpenOffice/ 
 

download

Địa chỉ Download phần mềm (ở ngoài trường ĐHKHTN)

http://download.openoffice.org/index.html

 

2.Cài đặt OpenOffice: 

Chạy file OpenOffice-2.0.4_Win32Intel_install.exe
Chọn Next.

 

Chọn đường dẫn sẽ lưu những tập tin cài đặt được giải nén, để mặc định.Chọn Unpack. 

Chọn Next.


Tiếp theo là quá trình cài đặt OpenOffice. Chọn I accept the term in the license agreement. Chọn Next.Chọn Anyone who uses this computer: mọi người dùng sử dụng máy tính này sẽ dùng được OpenOffice.
Chọn Only for me: chỉ người dùng hiện tại đang thực hiện cài đặt mới dùng được OpenOffice. 
Chọn Next.Chọn loại cài đặt và đường dẫn chứa thư mục cài đặt, để mặc định. Chọn Next.Chọn loại tập tin mà người dùng muốn OpenOffice là ứng dụng mặc định để mở. Chọn Next.Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.3.OpenOffice.org Writer (chương trình soạn thảo văn bản):  
OpenOffice.org Writer có tính năng tương tự như phần mềm Microsoft Word.

Chọn Start-Programs-OpenOffice.org 2.0-OpenOffice.org Writer để khởi động chương trình. 

Bảng chào mừng xuất hiện. Chọn Next.

Kéo nút cuộn (bên phải) xuống dưới cùng và chọn Accept.

Nhập vào họ tên người dùng để thể hiện sở hữu và tác giả khi tài liệu được lưu lại. Chọn Next. 


Người dùng tùy chọn đăng ký để trở thành user của OpenOffice.org. Khi có sự phát triển nào mới gắn liền với sản phẩm OpenOffice, thì OpenOffice.org sẽ báo cho người dùng. Minh họa ở đây chọn I want to register later (đăng ký sau).
Chọn Finish.

Sau các bước trên người dùng đã có thể sử dụng được trình soạn thảo văn bản OpenOffice.org Writer.

 

a)Các chức năng thông thường:

 

Các chức năng của chương trình xử lý văn bản có thể được điều khiển thông qua các thanh công cụ trên màn hình. Thanh công cụ trên cùng cho phép thao tác với tập tin như mở và lưu tập tin, trong khi thanh công cụ bên dưới cho phép thay đổi thông chữ, kích thước, kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch chân). Các chức năng này cũng có thể được điều khiển thông qua thanh thực đơn:

 • File- New-Text Document: Tạo mới tài liệu

 • File-Open: Mở tài liệu

 • File-Close: Đóng tài liệu đang làm việc. Nếu người dùng chưa lưu tài liệu, Writer sẽ nhắc nhở người dùng.

 • File-Save: Lưu tài liệu đang làm việc.

 • File-Save As...: Lưu tài liệu đang làm việc với tên mới.

 

 
 
 
 
 

 b)Các thao tác thông thường:

 Writer hỗ trợ các chức năng thông thường như sao chép, cắt, dán văn bản... Các chức năng này có thể được truy cập từ mục Edit trên thanh thực đơn. 

 • Sao chép văn bản: Chọn văn bản bằng chuột, chọn Edit-Copy, lúc này đoạn văn bản đã chọn được lưu trong bộ nhớ.
 • Dán văn bản: Di chuyển con nháy đến nơi cần dán văn bản, chọn Edit-Paste
 • Cắt văn bản: Là cách di chuyển đoạn văn bản từ vị trí này qua vị trí khác. Để thực hiện thao tác này, đánh dấu đoạn văn bản cần di chuyển, chọnEdit-Cut, đưa con nháy đến vị trí khác cần chuyển đến, chọn EditPaste
 • Phục hồi thao tác: Để quay trở lại thao tác trước đó, chọn Edit-Undo
 • Để thao tác nhanh chóng, người dùng cũng có thể thực hiện các chức năng này bằng phím tắt như Ctrl-C (sao chép), Crtl-X (cắt), Ctrl-V (dán)...


 

c)Định dạng văn bản:

Writer cung cấp nhiều tùy chọn định dạng văn bản. Người dùng có thể định dạng từng ký tự, đoạn văn bản hoặc toàn bộ văn bản.

  • Một số tùy chọn nhanh như chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân cũng được đưa vào thanh công cụ.
  • Canh lề văn bản giữ một vai trò quan trọng trong việc trình bày giao diện văn bản. Chức năng này được điều khiển bởi 4 biểu tượng right-align,centre-alignleft-align và justified bên cạnh các biểu tượng bolditalicsunderline.
  • Cuối thanh toolbar là các tùy chọn cho phép người dùng thay đổi màu sắc chữ cũng như màu nền văn bản.
  • Để sử dụng đầy đủ chức năng, chọn Format và chọn các chức năng tương ứng từ thanh thực đơn.


d)Kiểu văn bản:
Writer hỗ trợ chức năng tương tự gọi là kiểu mẫu và được truy cập thông qua Styles (gõ phím F11 hoặc click và biểu tượng Styles từ thanh công cụ).

e)Một số chức năng khác:

  • Writer tích hợp sẵn công cụ kiểm tra chính tả và được truy cập từ thanh thực đơn (ToolsSpellchecks). Tùy chọn auto-spellcheck cho phép Writer kiểm tra chính tả trong lúc gõ văn bản, nếu có lỗi sẽ xuất hiện dấu gạch chân màu đỏ dưới từ đó. 
  • Để bỏ chức năng kiểm tra chính tả (sẽ không thấy dấu gạch chân màu đỏ): Tool- Options...Chọn như minh họa dưới đây và chọn OK.

 

 • Để xem thông tin tài liệu (số từ, số ký tự...), chọn File-Properties-Statistic hoặc Tools-Word Count.

 

4.OpenOffice.org Calc (chương trình tính toán):  

OpenOffice.org Calc có tính năng tương tự như phần mềm Microsoft Excel. 

Chọn Start-Programs-OpenOffice.org 2.0-OpenOffice.org Calc để khởi động chương trình.


Giao diện chính của chương trình tính toán OpenOffice.org Calc.

Calc gồm nhiều hàng (row) và cột (column), sự kết hợp giữa hàng và cột tạo thành ô (cell). Người dùng có thể nhập văn bản vào ô cũng như thay đổi kích thước nếu văn bản quá dài. Để định dang ô, click chuột phải vào ô, chọn Format Cells

Thanh object toolbar có một số tuỳ chọn cho phép thay đổi màu sắc phông chữ, canh lề...Trong Excel dấu phẩy (",") được dùng để phân cách giữa các đối số trong khi dấu chấm phẩy (";") lại được sử dụng trong Calc. 

Để biểu diễn thông tin một cách trực quan, Calc sử dụng đồ thị (graph) và biểu đồ (chart). Đồ thị và biểu đồ được phát sinh dựa trên bảng tính. Calc cung cấp trợ giúp cho phép tạo đồ thị và biểu đồ một cách tự động.

 • Chọn ô đặt biểu đồ, chọn Insert-Chart.
 • Để mặc định, chọn Next.
 • Chọn loại biểu đồ, các biểu đồ thông thường gồm biểu đồ hình tròn, biểu đồ dạng đường thẳng, biểu đồ dạng thanh...
 • Để mặc định, biểu đồ hình thanh được tạo ra.

 

 

 

 Sau khi biểu đồ được tạo ra, người dùng có thể thay đổi thuộc tính của biểu đồ bằng cách double-click vào biểu đồ. 

5.OpenOffice.org Impress (chương trình biểu diễn):   

OpenOffice.org Impress có tính năng tương tự như phần mềm Microsoft PowerPoint. 
Chọn Start-Programs-OpenOffice.org 2.0-OpenOffice.org Impress để khởi động chương trình.


Chọn Next.


Chọn Next.


Chọn Create.

Trang chủ Bài viết Linux Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm ứng dụng văn phòng Open Office